Zum Inhalt springen

Vertybės ir siekiai

Nusistatėme tikslą siekti progreso automobilių srityje: geresnė aplinkos apsauga, saugesnis kelių eismas ir didesnis komfortas – prie šių siekių norime aktyviai prisidėti savo produktais. Nepaisant technologijų ir ekonomikos dinamikos, klientai, darbuotojai ir verslo partneriai gali pasikliauti tvirtais ir nekintančiais principais: ilgalaike ir nuspėjama šeimos įmonės politika ir per 150 metų išaugusia vertybių kultūra.

Klientai
Patenkinti klientai yra mūsų verslo pagrindas: savo mintis ir veiksmus sutelkiame į produktus ir paslaugas, kurie mūsų klientams ir verslo partneriams suteikia postūmį į priekį.

Darbuotojai
Savo darbuotojams suteikiame daug erdvės. Investuojame į tęstinį mokymą, ugdome talentus, skatiname savarankišką mąstymą ir atsakingą elgesį. Skiriame pakankamai išteklių naujoms idėjoms plėtoti.

Bendradarbiavimas
Vertiname sąžiningą bendradarbiavimą ir siekiame užmegzti stabilius ryšius visais lygmenimis tiek viduje, tiek už įmonės ribų. Į bendrą sėkmę nukreipta partnerystė grindžiama lojalumu, pagarba, tolerancija ir abipusiu pasitikėjimu. 

Atsakomybė
Už savo įmonės veiklą prisiimame atsakomybę, kuri, mūsų supratimu, nesibaigia prie gamyklos vartų, o apima visą gamybos ir tiekimo grandinę. Mūsų tikslas – pasiekti ekologiškai tvarų visos veiklos ir produktų balansą.