Zum Inhalt springen

Kontaktiniai ir registracijos duomenys

Paslaugų teikėja
UAB „Leopolis“
Panerių g. 51
03160 Vilnius

Įmonės duomenys
Firmenkode 125767113

Atstovaujama vadovų
Vytautas Gipas

Apyvartos mokesčio Nr. LT257671113

Kontaktai
info[at]leopolis.lt

Koncepcija ir įgyvendinimas
FACT GmbH Werbeagentur
www.factnet.de


ES elektroninio ginčų sprendimo platforma
Vartotojų ir komercinės veiklos subjektų ginčus dėl elektroninio pirkimo sutarčių arba elektroninių paslaugų galima spręsti Europos Sąjungos neteisminio ginčų sprendimo platformoje.

Vartotojų ginčų sprendimo įstatymas
Nesame pasirengę ir įsipareigoję dalyvauti ginčo sprendimo procese vartotojų ginčų sprendimo institucijoje.